Disclaimer

Yogaschool Apeldoorn "Hayoga" verzorgt al meer dan 30 jaar yoga lessen, workshops en andere activiteiten. Hoewel dit alles op professionele wijze met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld en gepresenteerd, ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen en uitvoeren van deze lessen of cursussen, zowel op locatie, dan wel online, geheel bij de cursist. De yogaschool sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade direct of indirect voortkomend uit of verbandhouden met het volgen van lessen of andere activiteiten. Het is raadzaam bij twijfel een specialist of arts te raadplegen.

Abonnementsvoorwaarden yoga filmpjes + audio-opnames: filmpjes en geluidsopnames mogen niet gekopieerd of gedeeld worden. Wij doen er alles aan om een zo goed mogelijk aanbod te leveren, maar mocht door overmacht of onvoorziene omstandigheden de website niet langer toegankelijk zijn, dan is er geen restitutie mogelijk.